Styrelsen och kontaktinformation

Ordförande: Anders Toll, anders@toll.st

Kassör: Tomas Thim, Tomas.Thim@telia.com

Sekreterare:  Camilla Amft camilla@amft.nu

Ledamöter:
Ewa Wahlberg,   ewa55ulk@gmail.com

Lotta Frenander, lottafre@gmail.com
 

Suppleant: Tobias Nordqvist, tobbe800@hotmail.com  

 

 

 Klubben är bildad

1991-10-13

Föreningsnummer

27578

Postadress

C/o Tomas Thim, Slöjdgatan 21
75238 Uppsala

Telefon

[saknas]

E-post

uppsalaloparklubb@gmail.com

E-post dataskydd

uppsalaloparklubb@gmail.com

PlusGiro

692598-6

Swish

1234016853

Organisationsnummer

817602-9232

Föreningens hemsida

https://uppsalalk.kanslietonline.se/