Hitta hit - OK Linnés klubbstuga

Tävlingsområdet

Ligger vid OK Linnés klubbgård ligger längst ned på Marma Bergsväg i Uppsalas västra delar (klicka för karta).

 

Allmänna kommunikationer

Kommer du med tåg eller länsbuss till Uppsala är det 500 meters promenad från resecentrum till Stora torget. Lokalbuss 7 mot Gottsunda avgår från Stora torget och tar dig mot klubbgården. Avgång sker en gång var tionde minut under högtrafik och en gång i halvtimmen under lågtrafik. Stig av bussen efter 10 minuters resa vid hållplatsen Malma Bergsväg. Gå sedan den lätt utförsluttande Malma Bergsväg västerut och du kommer till klubbgården efter 500 meter.

Med bil från Stockholm

Ta av vid första Uppsala avfarten - mot Uppsala Södra och Centrum. Efter c:a 2,5 km välj tredje avfarten i Gnistarondellen. Följ Kungsängsleden (c:a 6km från Gistarondellen) över Dag Hammarskjölds var vägen byter namn till Vårddsätravägen. Fortsätt rakt fram och ta höger in på Rosendalsvägen som fortsätter som Malma Bergsväg när du korsar Norbyvägen och du är framme efter 500m var Malma Bergsväg slutar.

Med bil från centrum

Välj Norbyvägen och ta av till höger på Malma Bergsväg.