Anmälan medlemmar

Uppsala Löparklubbs medlemmar som bidragit med minst ett arbetspass för Kung Björn-loppet kan anmäla sig per e-post utan avgift till kb.loppet@gmail.com

Övriga anmäler sig som alla andra.